فهرست بستن

انجمن اختلال‌های یادگیری ایرانیان (اَویان) انجمنی هیات امنایی و متشکل از استادان، صاحب‌نظران، کارشناسان، دانشجویان و والدینی است که خود دارای فرزندی هستند که تشخیص نوعی از اختلال‌های یادگیری را دریافت کرده‌است.
تاکنون تعریف‌های بسیاری از ناتوانی‌های یادگیری از سوی نهادها، مراجع علمی و افراد گوناگون داده شده است. با این حال تعریف زیر بیشترین کاربرد را داشته است:
“اصطلاح ناتوانی‌های یادگیری ویژه یعنی اختلال در یک یا چند زمینه‌ از فرایندهای روانشناختی بنیادی که در درک یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری نقش دارند و ممکن است به صورت نوعی توانایی ناقص در شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا در انجام محاسبات ریاضی آشکار شود”.
اجزای مشترک تعریف های گوناگون شامل: 1. بدکارکردی دستگاه عصبی مرکزی 2. الگوی نامناسب رشدی و تفاوت در پردازش‌های روانشناختی 3. دشواری در یادگیری و انجام تکالیف آموزشی 4. اختلاف بین پیشرفت و توان بالقوه فرد 5- برون گذاری سایر ناتوانی‌ها است.
ایده اولیه شکل‌گیری این انجمن از تجربیات سالها آموزش و پژوهش در این زمینه در گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا و به ویژه با انجام پایان‌نامه‌ای در زمینه‌ی “بررسی چالش‌ها و محدودیت‌های ورود به دانشگاه برای دانش‌آموزان ایرانی با ناتوانی‌های یادگیری ویژه” در سال 1395 از سوی دانشجویی علاقه‌مند و پیگیر آغاز شد. یافته‌های این پژوهش و پژوهش‌هایی از این دست نشان از کم‌توجهی و آگاهی اندک خانواده‌ها و حتی مسئولان از مشکلات و چالش‌های این گروه، به‌ویژه پس از پایان دوره‌ی ابتدایی که دانش‌آموز حتی از چتر حمایتی محدودی هم که بوده خارج می‌شود، دارد. راه‌اندازی این انجمن گرچه با تاخیر نزدیک به یک قرن از انجمن مشابه آن در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته است، با این وجود در صدد پرکردن شکاف عمیق علمی و عملی کنونی است.
این انجمن نه تنها با هدف آگاهی‌بخشی واطلاع‌رسانی عمومی به افراد جامعه در باره‌ی انواع اختلال‌های یادگیری ومشکلات آن است، بلکه پیام‌رسان آنها به مردم و مسئولان است تا با یاری یکدیگر جامعه‌ای سازگارتر با تفاوت ها و نیازهای ویژه آنها را بسازیم.

گر که دستت می رسد،
کاری بکن ...