رویداد موهبتی به نام اختلال یادگیری

رویداد موهبتی به نام اختلال یادگیری


مدت زمان 2 ساعت از ساعت 18 الی 20 در تاریخ های 17 و 24 آبان

تاریخ و زمان برگزاری رویداد : 17 آبان 1400, ساعت 18 و 0 دقیقه