آخرین مقالات :


آیا می‌دانیدکه نظریه‌های آسیب‌محور که ...
آیا می‌دانیدکه نظریه‌های آسیب‌محور که ...

14 فروردین 1401

مشاوره
مشاوره

14 اسفند 1400

"School was not easy for me."
"School was not easy for me."

4 اسفند 1400

انیمشین کوتاه من یک نارساخوان هستم ( Mads Johan Øgaard )
انیمشین کوتاه من یک نارساخوان هستم ( Mads Johan Øgaard )

4 اسفند 1400

ریشه‌های عصب‌زبان‌شناختی در نارساخوانی
ریشه‌های عصب‌زبان‌شناختی در نارساخوانی

3 اسفند 1400

خاطره اولین برخوردم با یک کودک نارساخوان
خاطره اولین برخوردم با یک کودک نارساخوان

3 اسفند 1400

خاطرات تلخ یک گرافیست موفق
خاطرات تلخ یک گرافیست موفق

3 اسفند 1400

از زبان مادران 1
از زبان مادران 1

3 اسفند 1400

پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری
پردازش‌های متفاوت عصب‌شناختی در اختلالات ویژه‌ی یادگیری

3 اسفند 1400