آخرین رویداد ها :

کارگاه "چگونه تشخیص دهیم دانش‌آموز یا فرزندمان دارای اختلال یادگیری است؟”
کارگاه "چگونه تشخیص دهیم دانش‌آموز یا فرزندمان دارای اختلال یادگیری است؟”

18 فروردین 1401

کارگاه آشنایی با چندگونگی عصب شناختی در نارساخوانی
کارگاه آشنایی با چندگونگی عصب شناختی در نارساخوانی

12 اسفند 1400

رویداد موهبتی به نام اختلال یادگیری
رویداد موهبتی به نام اختلال یادگیری

17 آبان 1400

اولین گردهمایی آشنایی با اختلالات / تفاوت های یادگیری
اولین گردهمایی آشنایی با اختلالات / تفاوت های یادگیری

13 آبان 1398

اولین گردهمایی آشنایی با اختلالات یادگیری
اولین گردهمایی آشنایی با اختلالات یادگیری

13 آبان 1398

فراخوان انجمن اختلال های ویژه ی یادگیری-1
فراخوان انجمن اختلال های ویژه ی یادگیری-1

3 اسفند 1400

حضور تیم انجمن در مسابقه " توسعه فناوری محصولات شناختی ویژه کودکان با اختلالات عصب رشدی"
حضور تیم انجمن در مسابقه " توسعه فناوری محصولات شناختی ویژه کودکان با اختلالات عصب رشدی"

3 آذر 1400