اولین گردهمایی آشنایی با اختلالات / تفاوت های یادگیری

اولین گردهمایی آشنایی با اختلالات / تفاوت های یادگیری


مدت زمان : 2 ساعت

تاریخ و زمان برگزاری رویداد : 13 آبان 1398, ساعت 13 و 0 دقیقه