اختلالات یادگیری چیست؟


اختلالات یادگیری چیست؟ 

Many children with superior intelligence develop dyslexia, while other children with much lower levels of intelligence catch on to reading with relative ease (shaywitz,2020).

بسیاری از کودکان با هوش برتر؛ دچار نارساخوانی می‌شوند، در حالی که سایر کودکان با سطح هوش بسیار پایین‌تر به راحتی خواندن را می‌آموزند!!!

 

 

گاهی وقت‌ها یک کودک با هوش که تا کنون به خوبی از پس مهارت‌های شناختی متناسب با همسالان خود برآمده، با ورود به مدرسه و مواجه شدن با خواندن و نوشتن و حساب نشانه‌هایی را از خود بروز می‌دهد که برای همه‌ی اطرافیان بسیار تعجب برانگیز است. اغلب پدر و مادرها در مواجهه با چنین شرایطی بسیار درمانده و نگران می‌شوند و به دنبال چرایی این ویژگی‌ها می‌گردند.

اگر کودک شما تا پیش از دبستان، خیلی خوب و درست می‌توانست صحبت کند، بازی کند، مفاهیم را درک کند، پازل‌ها را حل کند، سوال کند، بیازماید، بفهمد، حفظ کند، شعر بخواند، کار دستی درست کند، نقاشی کند و مانند دیگر کودکان باشد ولی پس از ورود به مدرسه، انگار تمام این دنیای مرتب و تعریف شده بر سر او آوار شده و از کتاب و دفتر گریزان است، ممکن است کودک شما یک کودک دارای اختلالات یا بهتر بگوییم تفاوت‌های یادگیری باشد.

ممکن است چندین نشانه از نشانه‌های زیر را در او ببینید:

 • او با کلمه ها و حروف ارتباط خوبی ندارد .
 • با اعداد، شمارش و الگوها ارتباط برقرار نمی‌کند.
 • از خواندن متنفر است.
 • برخی اوقات کلمه‌ها و متن درس را از حفظ می‌خواند.
 • بسیار بدخط می‌نویسد.
 • دیکته‌هایی پر از غلطی دارد.
 • حتی زمان رونویسی از کتاب هم غلط می‌نویسد.
 • مساله‌های ریاضی را درک نمی‌کند.
 • انجام الگوهای پیچیده برایش سخت است.
 • دلش می‌خواهد مدام مشغول نقاشی و بازیگوشی باشد.
 • بسیار خیالپرداز است و قصه می‌بافد.
 • لجباز و تنبل است.

دیدن این نشانه‌ها، زنگ هشداری است که می‌خواهد بگوید کودک شما نیاز به این دارد که به خوبی شناخته و درک شود. تمام تلاش ما در این انجمن بر این است که کودکان و بزرگسالانی را که دارای این نشانه‌ها هستند، شناخته و به آن‌ها کمک کنیم.

 

3 اسفند 1400 علمی امیرحسین قربانی